Trainingen voor en door mensen met hemofilie

Stoeit u wel eens met het feit dat u dingen moet laten of iets niet kan door de hemofilie? Vindt u het wel eens lastig om te accepteren dat u hemofilie heeft?

Herkent u zich in een of meerdere van de punten hieronder?

  • Ik stoei met mijn beperkingen (pijn, niet volledig deel kunnen nemen aan sociale activiteiten) door hemofilie.
  • Ik vind het moeilijk om te gaan met het feit dat ik hemofilie heb en soms andere keuzes moet maken.
  • Ik vind het moeilijk om anderen (werk, vrienden, sportclub) te vertellen wat ik heb en waarom ik dingen niet kan.
  • Profylaxe herinnert mij aan ziek zijn.
  • Ik vergeet vaak profylaxe te prikken omdat ik twijfel of ik dit wel nodig heb.
  • Ik heb prikangst.

Dan is misschien de ‘Leven met hemofilie’ training iets voor u.

Leven met hemofilie is

  • Zeven groepstrainingen gericht op het leren leven met hemofilie en het leren zien wat belangrijk is in het leven.
  • Training wordt begeleidt door getrainde hemofilie medewerkers.
  • De training bestaat uit 7 bijeenkomsten a 2 uur.

 

Utrecht:

Volgende training wordt najaar 2019 verwacht. Aanmelden is mogelijk via de mail (info@hemofilieuitgedaagd.nl). U krijgt dan eind september 2019 de verwachte trainingsdata toegestuurd.

Training kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen